Ανακαίνιση καταστήματος ηλεκτρονικού τσιγάρου – Liquid-puff #2

Σχεδιασμός - Κατασκευή καταστήματος ηλεκτρονικού τσιγάρου στο κέντρο της Αθήνας

Αποξηλώσεις
Στρώσεις Δαπέδων
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Γυψοσανιδες
Επίπλωση καταστήματος
Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών χώρων