Ανακαίνιση καταστήματος – Κομμωτηρίου

Σχεδιασμός - Κατασκευή καταστήματος. Ανακαίνιση κομμωτηρίου στον Πειραιά.

Αποξηλώσεις
Πλακάκια πατώματος
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Γυψοσανιδες
Επίπλωση καταστήματος