Ανακαίνιση καταστήματος – Cup Cake – Καισαριανή

Σχεδιασμός - Κατασκευή καταστήματος Cup cake στην Καισαριανή - Αθήνα

Αποξηλώσεις
Στρώσεις Δαπέδων
Πλακάκια πατώματος
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Επίπλωση καταστηματος