Ανακαίνιση κατοικίας – Αμπελόκηπους – Νεοκλασικό

Ανακαίνιση διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους - Κέντρο Αθήνας

Αποξηλώσεις
Υδραυλικές εργασίες
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Ανακαίνιση μπάνιου
Έπιπλα κουζίνας
Ντουλάπες δωματίου
Στρώσεις Δαπέδων
Γυψοσανιδες
Γύψινες κατασκευές
Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών χώρων