Ανακαίνιση σαλονιού – Μελέτη διακόσμησης – Κατασκευή

Μελέτη διακόσμησης - Ανακαίνιση σαλονιού

Αποξηλώσεις
Μελέτη διακόσμησης
Στρώσεις Δαπέδων
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Γυψοσανιδες
Επίπλωση κατοικίας